Strategi

Gå til hovedinnhold

Strategi

Denne delen omhandler hvordan man har identifisert klimarelaterte trusler og muligheter, og betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

TCFD har to spesifikke anbefalinger til kapitalforvaltere:

  • Beskriv hvordan klimarelaterte trusler og muligheter er integrert i relevante produkter eller investeringsstrategier.
  • Beskriv hvordan hvert produkt eller investeringsstrategi kan bli påvirket av overgangen til en lavkarbonøkonomi (gjerne med en scenarioanalyse på produktnivå)