Risikostyring

Gå til hovedinnhold

Risikostyring

Denne delen omhandler prosessene virksomheten benytter for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko, og hvordan dette er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring.

TCFD har to spesifikke anbefalinger til kapitalforvaltere:

  • Beskriv, hvor det er hensiktsmessig, aktivitet og engasjement overfor investerte selskaper for å oppmuntre til bedre rapportering og praksis relatert til klimarelatert risiko
  • Beskriv hvordan materiell klimarelatert risiko for hvert produkt eller investeringsstrategi håndteres