Mål og metoder

Gå til hovedinnhold

Mål og metoder

Denne delen handler om metodene og målene virksomheten benytter for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter.

TCFD har to spesifikke anbefalinger for kapitalforvaltere:

  • Beskriv parameterne brukt for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i hvert fond eller investeringsstrategi. Der det er relevant, bør det beskrives hvordan disse parameterne har endret seg over tid. Der det er hensiktsmessig, burde forvaltere legge frem parametre vurdert i investeringsbeslutninger og oppfølgning/overvåking
  • Kapitalforvaltere bør legge frem klimagassutslipp, der data er tilgjengelig, forbundet med alle fond og investeringsstrategier

EU vedtok i 2019 en forordning om bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren - ESG offentliggjøringsforordningen. Dette regelverket vil gi føringer for hvilke parametere finansaktører, herunder kapitalforvaltere, må rapportere på fremover.

For kapitalforvaltere anbefales det å se hen til dette regelverket når man utarbeider og rapporterer på mål for klimarelaterte trusler og muligheter.

Les mer om ESG offentliggjøringsforordningen her: (LINK TIL EGEN SIDE)