Klimarisikorapportering for kapitalforvaltere - veiledning

Gå til hovedinnhold

Klimarisikorapportering for kapitalforvaltere - veiledning

Under er en oppsummering av TCFD sine anbefalinger til klimarisikorapportering for kapitalforvaltere, tips til nyttige eksempler og en oversikt over kommende rapporteringskrav for kapitalforvaltere på bærekraft. Teksten under må leses sammen med den overordnete veiledningen til TCFD-rammeverket.

Det vil være ulike krav til rapportering for små og store forvaltere, med større forventninger til hva store aktører rapporterer på.