Veiledning klimarisikorapportering banker

Gå til hovedinnhold

Veiledning klimarisikorapportering banker

Kapitaleiere som livsforsikringsforetakene og pensjonskassene påvirkes av klimarisiko gjennom sin kapitalforvaltning.

De påvirkes både av overgangsrisiko knyttet til brå prisendringer på eiendeler og av fysisk risiko som kan påvirke verdien av obligasjoner, aksjer og eiendomsinvesteringer.

Under er en oppsummering av TCFDs  anbefalinger til klimarisikorapportering for kapitaleiere, noen tips og lenke til eksempler på klimarisikorapportering.

Teksten må leses sammen med den overordnete veiledningen til TCFD-rammeverket.