Veiledning klimarisikorapportering for banker

Gå til hovedinnhold

Veiledning klimarisikorapportering for banker

Banker er utsatt for klimarelaterte risikoer og muligheter gjennom sine utlån og andre finansielle aktiviteter, samt gjennom egen virksomhet.  

I praksis betyr dette at banker må skaffe seg oversikt over de viktigste klimarisikofaktorene som de er direkte og eller indirekte eksponert mot, og rapportere på disse.

Under er en oppsummering av TCFDs  anbefalinger til klimarisikorapportering for banker, i tillegg til flere tips til og eksempler på klimarisikorapportering for banker. Teksten må leses sammen med den overordnete veiledningen til TCFD-rammeverket.