Veiledning – klimarisikorapportering for finansforetak

Gå til hovedinnhold

Veiledning – klimarisikorapportering for finansforetak

Veiledning for klimarisikorapportering for ulike type finansforetak, herunder banker, kapitaleiere, kapitalforvaltere og forsikringsselskap. Veiledningene her gir mer detaljerte tips og eksempler for hva man burde vektlegge og rapportere på som finansforetak, og bør leses som et tillegg til den overordnede veiledningen.