Styring

Gå til hovedinnhold

Styring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.

Investorer og andre berørte interessenter har interesse i å forstå hvordan et selskaps styre oppfatter klimarelaterte trusler og muligheter, i tillegg til hvilken rolle ledelsen har i vurderingen og styringen av klimarelaterte spørsmål. Dette gir investorer og berørte interesser informasjon om klimarelaterte spørsmål og problemstillinger får tilstrekkelig oppmerksomhet fra ledelsen og styret.

Anbefalt rapportering

A. En beskrivelse av styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

  • Prosessene hvor styret informeres om klimarelaterte spørsmål, og om hvor ofte det skjer
  • Om styret vurderer klimarelaterte spørsmål når det gjennomgår strategien, legger handlingsplaner, utvikler risikohåndtering, lager årlige budsjetter og forretningsplaner, setter mål, rapporterer på gjennomføring, gjør store beslutninger om investeringer, oppkjøp og nedsalg
  • Hvordan styret overvåker og følger opp fremgang i forhold til mål som adresserer klimarelaterte spørsmål

B. Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

  • Om virksomheten har tildelt klimarelatert ansvar til roller/personer i ledelsen, hvorvidt dette rapporteres til styret og om ansvaret inkluderer vurdering av/styring av klimarelaterte spørsmål
  • En beskrivelse av organisasjonsstrukturen knyttet til klimarelaterte spørsmål
  • Prosesser der ledelsen informeres om klimarelaterte spørsmål
  • Hvordan ledelsen overvåker klimarelaterte spørsmål