Risikostyring

Gå til hovedinnhold

Risikostyring

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko.

Investorer og andre interessenter trenger å forstå hvordan klimarelaterte risikofaktorer identifiseres, vurderes og håndteres, og om prosessene er inkludert i eksisterende arbeid for risikostyring. Slik informasjon understøtter brukere av klimarelatert finansiell rapportering i å evaluere virksomhetens helhetlige risikoprofil og aktiviteter innen risikostyring.

Anbefalt rapportering

A. Beskriv prosessene virksomheten benytter for å identifisere og vurdere klimarelatert risiko.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Risikostyringsprosessene virksomhetene bruker for å identifisere og vurdere klimarelatert risiko. Et viktig aspekt er hvordan virksomheten vurderer den relative betydningen av klimarelatert risiko i forhold til annen risiko. Hvordan de oppfatter eksisterende og forventede reguleringer relatert til klima (utslippsbegrensninger) såvel som andre relevante faktorer.

Virksomheter burde også vurdere følgende:

  • Beskrive prosesser for vurdering av det potensielle omfanget på identifiserte klimarelaterte trusler.
  • Definere terminologien som brukes eller gi referanser til eksisterende rammeverk for risikovurdering.

B. Beskriv virksomhetens prosesser for håndtering av klimarelatert risiko.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør beskrive sine prosesser for å håndtere klimarelatert risiko, herunder hvordan de tar beslutninger om å motvirke, omstille, akseptere eller kontrollere disse risikofaktorene. I tillegg bør virksomheter beskrive deres prosesser for å gi prioriteringer av klimarelaterte risikofaktorer

C. Beskriv hvordan prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring.

Hva bør det rapporteres og opplyses om?

Virksomheter bør beskrive hvordan deres prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko er integrert i deres helhetlige risikostyring.