TCFD-rammeverket – en introduksjon

Gå til hovedinnhold

TCFD-rammeverket – en introduksjon

Under finner du en enkel oversikt over hva TCFD anbefaler at du rapporterer på knyttet til klimarisiko. Klikk på hvert av underpunktene for å få opp mer utdypende informasjon.

Styring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.

Strategi

Beskriv aktuelle og potensielle konsekvenser av klimarelaterte trusler og muligheter på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

Risikostyring

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko.

Mål og metoder

Rapporter på metoder, mål og parametere («metrics and targets») som brukes for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter.