Forbered organisasjonen

Gå til hovedinnhold

Forbered organisasjonen

Fire tips til hva du kan gjøre for å forberede organisasjonen din på arbeidet med klimarisikorapportering.

  1. Pass på at ledelsen har forstått hva klimarisiko er, og hvorfor dette er viktig for deres virksomhet. At styret og ledelsen er villige til å dedikere ressurser, og ønsker å bruke noe tid på dette er viktig. Uten dem blir dette veldig oppoverbakke.

  2. Få inn klimarisiko som et eget punkt i alle fremtidige risikogjennomganger når ledelsen og styret skal gjennomgå andre risikoer. Pass på at dette får god nok tid til diskusjon, spesielt første gang. Dette er potensielt et nytt område for dem, og kan føre til en del diskusjoner.

  3. Lag en tverrfaglig gruppe på tvers av organisasjonen og pek ut en som holder i arbeidet. Det er viktig å jobbe tett både med de som holder i risikoarbeidet til selskapet og CFO-området. Hvilke andre som deltar vil avhenge av sektor, men det kan eksempelvis være noen som jobber med strategi, HMS, bærekraft osv.

  4. Bruk samme rammeverk for klimarisikoer som du bruker for alle andre risikoer når dere skal kartlegge innvirkningen av risikoene. Dette fordi klimarisikoarbeidet (på sikt) bør integreres mest mulig i etablerte prosesser for risikostyring og kontroll.