Stiftelser og gaver

Gå til hovedinnhold

Stiftelser og gaver

I forbindelse med omdanning av sparebanker og gjensidige selskaper kan det opprettes stiftelser som har hånd om deler av eierkapitalen. Avkastningen brukes til gaver, og hvert år deles det ut betydelige beløp i gaver til gode formål.

Sparebankstiftelser

De senere årene er det etablert flere sparebankstiftelser,  dels i forbindelse med omdanning av  sparebanker til aksjesparebanker og dels  som følge av at større regionale sparebanker har overtatt mindre lokale sparebanker.

Oversikt over sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen

Størst

Størst blant stiftelsene er  Sparebankstiftelsen DNB. Midlene i stiftelsen er bygd opp av akkumulerte overskudd fra Christiania Sparebank (etablert i 1822) via diverse fusjoner frem til Sparebanken Gjensidige NOR. Ved fusjonen med DnB ble denne formuen overført fra sparebanken til en egen sparebankstiftelse.

I de tilfeller der regionale sparebanker har overtatt mindre lokale sparebanker, har overdragelsen skjedd ved at den lokale sparebankstiftelsen er blitt tildelt kontanter og egenkapitalbevis som vederlag. Det betyr at betydelige beløp kan  brukes blant annet til  allmennyttige formål i lokalsamfunnet der midlene er blitt akkumulert. 

Aktive eiere

Gavetildelingen fra stiftelsene utgjør allerede nå en viktig del av sparebanknæringens totale gavevirksomhet. Et annet viktig formål for sparebankstiftelsene er å være aktive eiere i aksjesparebanken eller i den overtakende sparebanken. 

Gjensidige-stiftelsen

Gjensidige-stiftelsen ble opprettet 1. november 2007 og er en uavhengig og demokratisk allmennyttig stiftelse.

Felles for alle formålene Gjensidige-stiftelsen har gitt penger til, er at de kommer mange til gode og trygger lokalsamfunnet. Prosjekter som tildeles midler, må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.