7.3. Illustrasjon

- Ved flere fløyer/tilbygg, føres hver fløy/tilbygg på hver sin linje i skjemaet.

- Ved fremspring i fasaden (fremskutte brystninger, skjermer o.l.) måles bruttoarealet til ytterside brystninger.

- Ved inntrukne balkonger gjøres ikke fradrag i arealet for den del av balkongen som ligger innenfor vegglivet.