Næringsbygninger

Barnehage/daghjem

 • Lekepark (vurderes som campinghytte )
 • Barnehage/daghjem

Barnehjem

 • Skjemavurderes som internat

Boligblokk

 • Lavblokk (2 - 3 etasjer)
 • Høyblokk (fire etasjer eller høyere)
 • Arealet for uisolert del av loft i boligbygning tas ikke med i BTA

Småhus fra fire og inntil ni enheter i tre, benytter tabellpris for rekkehus eller firemannsbolig. En pekepinn på hva som skiller mellom rekkehus og lavblokk er at blokker har fellesinngang, og skal da skjemavurderes som boligblokk.

Klikk her for å lese mer om retningslinjer for forsikring av kombinasjonsbygg med flere eiere (kap. 8.1.)

Botanisk hage

 • Skjemavurderes som isolert lager, eventuelt med justeringsfaktor

Brannstasjon

 • Dette er ofte en sammensatt bygning, bestående av kontordel, lagerdel og eventuelt produksjonsdel

Bussgarasje

 • Skjemavurderes som bygningstype lager (isolert/uisolert) 

Butikk

 • Butikk
 • Bensinstasjon
 • Kiosk  (vurderes spesielt ) 

Fengsel  (landsfengsel, hjelpefengsel, kretsfengsel)

 • Skjemavurderes som hotell

Flyterminal

 • Må vurderes spesielt. Dette er ofte en sammensatt bygning bestående av kontordel, varehus samt lagerdel.

Helsestudio 

 • Skjemavurderes som Kontor

Hotell

 • Følgende er ikke med i tabellprisen; Fastmontert teknisk utstyr for kjøkken og vaskeri, disker, hyller, skilt i kontor og lager, fastmonterte senger, skap og disker etc. med teknisk utstyr.

Idrettshall

 • Ishall
 • Idrettshall
 • For haller bygget i fjell anbefales en førsterisikosum på bygningskonstruksjonene. Fagavdeling i selskapene kontaktes.
 • Treningshall/innendørs bane uten garderober og sanitæranlegg. For enkle haller med full størrelse for fotball, tennis etc., uten garderober og sanitæranlegg, er det besluttet å benytte tabellpris for ”Lager, isolert høyde = 4,1 - 7,0 m”. For andre idrettshaller benyttes den opprinnelige tabellprisen for ”Idrettshall”.

Industrikontor

 • Kontorer i tilknytning til produksjon og lagerlokaler. Vanligvis med lavere standard.

Internat

 • Vandrehjem
 • Feriehjem
 • Barnehjem
 • Skoleinternat

Kongressbygning

 • Skjemavurderes som kontor

Kontor

 • Følgende er ikke med i tabellprisen; rørføringene til kablene som anses som bygning, selve kabelen er maskin/inventar. Alternativt kan kabler forsikres som bygningsmessig innredning av leietager. 
 • Kontor/adm. bygning, rådhus
 • Posthus, bank og forsikringsbygning
 • Radio/TV-hus
 • Bibliotek, høyskole, universitet, laboratorium
 • Kunstgalleri
 • Legekontor, legesenter
 • Helsestasjon
 • Telebygning

Klikk her for å lese mer om retningslinjer for forsikring av kombinasjonsbygg med flere eiere (kap. 8.1.)

Kunstgalleri

 • Skjemavurderes som kontor.

Lagerbygg

 • Bygg for lagring av ferdigvarer eller råvarer.
 • Lager graderes etter isolert/uisolert utførelse samt takhøyde.
 • Silobygninger vurderes spesielt.
 • Kjøle - og fryserom betraktes som lagerbygninger med bruk av standardfaktor eller justeringsfaktor høyere enn 1.0.
 • Enkle lagerbygg/halltype. For nye lagerbygg med enklere bygningskonstruksjon skal tabellprisen for Driftsbygninger halltype under landbruk benyttes. Dette skal gjøres i samråd med fagavdelingen i forsikringsselskapet. For eldre ordinære lagerbygg skal fortsatt tabellpris for ”Lager” benyttes.

Leirskole

 • Skjemavurderes som internat

Motell/pensjonat

 • Hospits
 • Pensjonat
 • Appartement
 • Motell
 • Parkeringshus under terreng
 • Parkeringshus over terreng

Parkeringshus i fjell

 • Dette er i utgangspunktet ingen bygning. Men det kan være behov for å forsikre noe av konstruksjonene/innholdet som er bygget inne i fjellet. Det anbefales en førsterisiko sum på bygningskonstruksjonene.

Plasthall

 • Normalt antas at haller over en viss størrelse vil underlegges regler om byggetillatelse, og kan da forsikres som bygning. Anbefaler førsterisiko sum.
 • Fagavdeling i selskapet kontaktes.

Politistasjon

 • Dette er ofte en sammensatt bygning , bestående av kontordel og hotell

Produksjonsbygg

 • Bygg hvor det foregår mekanisk eller annen produksjon, bortsett fra næringsmiddelproduksjon.
 • Fabrikkbygg, verkstedbygg og renseanlegg er medregnet i denne kategorien.
 • Priser graderes etter høyde.

Produksjonsbygg for næringsmidler

 • Fabrikker og lokaler for produksjon av næringsmidler, fór og legemidler.
 • Priser graderes etter høyde. 

Restaurant

 • Skjemavurderes som næringsmiddel.

Rorbu

 • Skjemavurderes som internat

Skole

 • Barneskole
 • Ungdomsskole
 • Kombinert ungdom og barneskole
 • Videregående skole

Svømmehall

 • Følgende er ikke med i tabellprisen: pumper, filteranlegg.
 • Med i tabellprisen er derimot: oppvarming, sanitæranlegg.

Sykehjem/aldershjem

 • Sykehjem
 • Bo og behandlingssenter, aldershjem
 • Kurbad
 • Rehabiliteringsinstitutt

Sykehus

 • Følgende er ikke med i tabellprisen; Fastmontert teknisk utstyr for kjøkken og vaskeri, fastmonterte senger, skap, disker etc. med teknisk utstyr, disker, hyller, skilt i kontor og lager. 
 • Lokalsykehus
 • Sentralsykehus
 • Region og Universitetssykehus
 • Spesialsykehus
 • Klinikk

For bygninger med blandet funksjon, kan en dele opp bygningen i flere bygningstyper og benytte pristallene for hver enkelt bygningstype. For sengeposter benyttes tabellpris for hotell, for kontordel benyttes tabellpris for kontor.

Trafobygg

 • Skjemavurderes som isolert lager

Varehus hall – lignende

 • Kjøpesenter, varehus (ikke oppdelt i egne enheter )
  • Varehus oppdelt i butikkenheter

   • Kjøpesenter, varehus
   • Forretningsbygg

Klikk her for å lese mer om retningslinjer for forsikring av kombinasjonsbygg med flere eiere (kap. 8.1.)

Zoologisk hage

 • Isolert lager, eventuelt med justeringsfaktor