Bruksareal

Bruksareal er det areal av bruksenheter og fellesdeler som ligger innenfor omsluttende vegger, med fradrag som illustrert med hvit farge nederst på siden. Medregnet i bra: Vegger men inntil0,5 m tykkelse / innredningsenheter, frittliggende rør og ledninger / kanal som er mindre enn 0,5 m2 og ikke tilknyttet omsluttende vegg.

Bruksareal etter NS 3940 (nedenfor) må IKKE benyttes ved skjemavurdering.

Eksempel på veggtykkelse som trekkes fra bruksareal

Eksempel på bruksareal for del av etasje i bolighus

1: kanal<0,5m2 inngår i bruksreal   
2: kanal >0,5 m2, inngår ikke i bruksareal   
3: kanal i tilslutning til omsluttende vegg inngår ikke i bruksareal (uansett størrelse medregnes kanalen i omsluttende konstruksjonsareal)

NB! Bruksareal etter NS 3490 må IKKE benyttes ved skjemavurdering !

For bolighus og hytte kan omregning fra bruksareal (BRA) til bruttoareal (BTA) gjøres ved å benytte faktor 1,10

Eks: BRA 200 m2 *1,10 = BTA 220 m2

NB!  For forretnings-, industri-/lagerbygning kan ikke denne faktoren for omregning benyttes, konferer med fagavdelingen eller mål opp riktig BTA.

Boligareal