Boligareal

                              

Boligareal etter NS 3940 (nedenfor) må IKKE benyttes ved skjemavurdering. Boligareal er bruksareal av boligens hoveddel.

Boligareal i leilighet

Boligareal i hovedetasje

Boligareal i underetasje - hus i skrånende terreng

Bruksareal

Bruksareal er det areal av bruksenheter og fellesdeler som ligger innenfor omsluttende vegger, med fradrag som illustrert med hvit farge nederst på siden. Medregnet i bra: Vegger men inntil0,5 m tykkelse / innredningsenhet...