10. Kirke og kapell

  • Skjemaet brukes fortrinnsvis på tradisjonelle kirker (dvs. kirker med de vanlige bygningsdelene; kirkeskip, eller hovedskip i midten, kor og sakristi i øst og våpenhus i vest).
  • For moderne kirker og arbeidskirker henvises det til skjema for Forretnings- og Industribygning, der kvadratmeterpris for forsamlingshus/bedehus kan benyttes.
  • Skjemaet bør ikke brukes på stavkirker eller kirker med spesielt stor antikvarisk eller kulturhistorisk verdi.
I premiegrunnlaget er det ikke medregnet: altertavle, alterring, prekestol, døpefont, orgel, kirkeklokke, kunstnerisk utsmykking og benker. NB! Skjemaet bør kun benyttes av selskapets fagavdeling og er ikke vist på disse sidene