Takst og indeks

1. Innledning
1.1 Gode råd om forsikring av boligen
1.2 Gode råd om forsikring av næringsbygg

2. Forsikringsformer for bygninger
2.1 Fullverdi
2.2 Førsterisiko
2.3 Fast sum (brukes sjelden)

3. Metoder for fastsettelse av premiegrunnlaget
3.1 Skjemavurdering
3.2 Taksering
3.3 Hva er med i bygningers premiegrunnlag?
3.4 Bygningstyper
3.4.1. Bygningstyper Privat
3.4.2. Bygningstyper Næring

4. Pristabeller og prissoner
4.1 Pristabeller
4.2 Prissoneinndeling

5. Indeksregulering
5.1 Årlige indeksreguleringer
5.2 Bygning
5.3 Maskiner, inventar og løsøre – næring
5.4 Innbo og løsøre – privat
5.5 Forskjellen mellom Prisindeks for nye eneboliger og Byggekostnadsindeksen
5.6 Lik indeks brukes for ulike bygningstyper

6. Skjemavurdering
6.1 Bruk av skjemavurdering
6.2 Avvik mellom premiegrunnlag fremkommet
ved skjemavurdering og byggekostnad

6.3 De vanligste feil ved skjemavurdering
6.4. Avvik mellom selskapene i beregning av fullverdigrunnlag

7. Fellesskjema for bolighus og hytte m.v.
7.1 Bygningstype
7.2 Arealberegning
7.3 Kvadratmeterpris
7.4 Stedsfaktor
7.5 Standardfaktor
7.6 Justeringsfaktor
7.7 Merverdiavgiftsfaktor
7.8 Premiegrunnlag
7.9 Mindre uthusbygning, garasje m.v.(frittliggende)
7.10 Eksempler
7.11 Skjema for bolighus og hytte

8. Fellesskjema for forretnings– og industribygg
8.1 Bygningstype
8.2 Arealberegning
8.3 Kvadratmeterpris
8.4 Stedsfaktor
8.5 Standardfaktor
8.6 Justeringsfaktor
8.7 Merverdiavgiftsfaktor
8.8 Premiegrunnlag
8.9 Eksempler
8.10 Skjema for forretnings- og industribygg

9. Driftsbygning og uthus
9.1 Bygningstyper
9.2 Arealberegning, volumberegning og høyder
9.3 Innredninger og fastmontert produksjonsutstyr
9.4 Premiegrunnlag
9.5 Stedsfaktor
9.6 Standardfaktor
9.7 Justeringsfaktor
9.8 Merverdiavgiftsfaktor
9.9 Eksempler
9.10 Skjema for driftsbygning, uthus og veksthus

10. Kirke og kapell

11. Veksthus
11.1 Bygningstyper
11.2 Oppmåling
11.3 Innredninger og fastmontert produksjonsutstyr
11.4 Premiegrunnlag
11.5 Stedsfaktor
11.6 Standardfaktor
11.7 Justeringsfaktor
11.8 Merverdiavgiftsfaktor
11.9 Skjema for driftsbygning, uthus og veksthus

12. Spesiell byggemåte/byggestil og utsmykning
12.1 Kunstnerisk utsmykning

13. Bevaringsverdige bygninger/bygninger i verneområder
13.1 Fredede bygninger
13.2 Verneverdige bygninger
13.3 Verneområde (antikvarisk spesialområde)
13.4 Nyttige lenker


14. Arealbegreper etter NS 3940
14.1 Norsk standard 3940
14.2 Bruttoareal etter NS 3940
14.3 Bruksareal etter NS 3940
14.4 Nettoareal etter NS 3940
14.5 Hoveddel og tilleggsdel etter NS 3940

15. Vanlige ord og uttrykk – definisjoner
 

Siste endringer

Juni 2022: Rundskriv om indeksjustering av bygninger, innbo/løsøre og maskin som er gjeldene fra 1.1.2023

Bygninger: Indeksjustering + 6,8 %

Innbo og løsøre: Indeksjustering + 5,4 %

Maskin og løsøre Indeksjustering + 9,9 %

Rundskriv - vedlegg

Innboformel