Antall skader og erstatningsbeløp

Gå til hovedinnhold

Antall skader og erstatningsbeløp

Det ble meldt inn rett under 2,3 millioner skader i 2021.  Det totale erstatningsbeløpet var 45,7 milliarder kroner (naturskader kommer i tillegg).

Anslått erstatning

Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som har skjedd i den tidsperioden statistikken omfatter. Dette omfatter også skader som ennå ikke er meldt til selskapene

Antall skader

Med antall skader regnes skader som er meldt til selskapet i den tidsperioden statistikken omfatter. I dette begrepet inngår ikke de skader som ennå ikke er meldt, j.fr. definisjonen av anslått erstatning. I antall skader inngår også såkalte nullskader.