Barneforsikring, kritisk sykdom og behandlingsforsikring

Gå til hovedinnhold

Barneforsikring, kritisk sykdom og behandlingsforsikring

Det ble meldt i overkant av 300.000 erstatningstilfeller i 2018. 97% av disse er fra behandlingsforsikring. Det totale erstatningsbeløpet i 2018 var rundt 2,6 milliarder kroner.