Natur- og værskader

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Natur- og værskader

I denne oversikten har Finans Norge samlet skadedata som kan ha en sammenheng med vær og naturhendelser. Her vises det hvor mange forsikringstakere som rammes av slike skader og hvor store verdier som erstattes. Med unntak av skogskader gjelder statistikken utelukkende skader på bygning og innbo. Personskader, skader på biler og andre verdigjenstander samt uforsikrede omfattes ikke av statistikken.