Markedsoversikt

Gå til hovedinnhold

Markedsoversikt

Hvem er de største tilbyderne av ulike helseforsikringer? Tallene er splittet basert på om forsikringen er via arbeidsgiver (kollektiv), eller privat (individuell).

Barneforsikring

Innen barneforsikring er det nesten utelukkende individuelle avtaler. Gjensidige og If er de største tilbyderne.

Behandlingsforsikring

Den største tilbydern av behandlingsforsikring er If Skadeforsikring.  Størsteparten av avtalene er via arbeidsgiver (kollektive avtaler).

Kritisk sykdom

Gjensidige og Nordea er de største tilbyderne av forsikring mot kritisk sykdom. De fleste avtalene er individuelle og av de selskapene som selger disse via arbeidsgiver er Storebrand størst.