Markedsoversikt

Gå til hovedinnhold

Markedsoversikt

Oversikt over hvem som er de største tilbyderne av ulike helseforsikringer. Tallene er splittet basert på om forsikringen er via arbeidsgiver (kollektiv), eller privat (individuell).

Innen barneforsikring er det nesten utelukkende individuelle avtaler. Gjensidige og If er de største tilbyderne.

Den største tilbydern av behandlingsforsikring er If Skadeforsikring. Vertikal helse samarbeider med If Skadeforsikring fra september 2017 (før dette Codan). Størsteparten av avtalene er via arbeidsgiver (kollektive avtaler). 

Gjensidige og Nordea er de største tilbyderne av forsikring mot kritisk sykdom. De fleste avtalene er individuelle og av de selskapene som selger disse via arbeidsgiver er Storebrand størst.