Kritisk/Alvorlig sykdom

Gå til hovedinnhold

Kritisk/Alvorlig sykdom

Antall forsikrede mot kritisk/alvorlig sykdom har økt jevnt de siste årene. Det var i 2022 rundt 525 000 forsikret mot kritisk/alvorlig sykdom.

Kreft utgjør de største erstatningene

De fleste sykdomstilfellene er kreft, hjerte- og karsykdommer. Det er også kreft som utgjør de største erstatningene. Andelen "annen sykdom" utgjør en voksende del av sykdommene. Dette kan ha sammenheng med hvilke dekninger kunden har valgt.

Kritisk/Alvorlig sykdom

Forsikring mot kritisk/alvorlig sykdom gir en engangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen.