Kritisk sykdom

Gå til hovedinnhold

Kritisk sykdom

Antall forsikrede mot kritisk sykdom har økt jevnt de siste årene. Det var i 2018 over 450 000 forsikret mot kritisk sykdom.

De fleste sykdomstilfellene er kreft, hjerte- og karsykdommer. Det er også kreft som utgjør de største erstatningene. Andelen "annen sykdom" utgjør en voksende del av sykdommene. Dette kan ha sammenheng med hvilke dekninger kunden har valgt.

 

Kritisk sykdom

Forsikring mot kritisk sykdom gir en engangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen.