Hovedoversikt

Gå til hovedinnhold

Hovedoversikt

Antall personer med forsikring mot kritisk sykdom eller med behandlingsforsikring har økt jevnt de siste årene og er ved utgangen av 2018 henholdsvis 553 000 og 459 000. Antall forsikrede barn er i overkant av 600 000.

Bestandspremien var i 2018 1,55 milliarder kroner for barneforsikring, 860 millioner kroner for forsikring mot kritisk sykdom og 1,46 milliarder kroner for behandlingsforsikring.

Ved å trykke på kakediagrammene kan man se mer detaljerte tall innenfor hver produkttype, for eksempel hva slags type behandlinger som oftest blir benyttet.

 

 

Helseopplysninger

Selskapet kan ha behov for noen helse- opplysninger ved inngåelse av avtaler om helse- eller personforsikring.

Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring, benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. 

De fleste opplysningene innhentes direkte gjennom helseerklæringen, men i noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, trygdekontor eller andre behandlere, etter fullmakt fra kunde.

Mer om helseopplysninger og helsevurdering