Behandlingsforsikring

Gå til hovedinnhold

Behandlingsforsikring

Det er nå over en halv million nordmenn som har behandlingsforsikring. Rundt 90 prosent av disse har det dekket av sin arbeidsgiver, hvilket vil si omtrent 20% av antall sysselsatte.

Ved utgangen av 2018 hadde 553 000 nordmenn behandlingsforsikring. 496 000 av disse er dekket gjennom arbeidsgiver.

 

De fleste meldte behandlinger er fysioterapeut/kiropraktor og legespesialist/diagnostikk. Disse står for nesten 90% av alle behandlinger. Antall meldte behandlinger etter operasjoner utgjør en mindre andel av totalen, kun 4%, men står for over 30% av erstatningsbeløpet.

 

Behandlingsforsikring

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning til det offentlige helsevesen.