Barneforsikring

Gå til hovedinnhold

Barneforsikring

Antallet barneforsikringer har vokst betydelig de siste ti årene. Drøyt 600 000 barn er forsikret, som tilsvarer omtrent halvparten av alle barn i Norge.

 

Den største delen av meldte saker under barneforsikring er medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Medisinsk invaliditet er også den delen med størst erstatning, om lag 50% av alle erstatningsbeløp.

 

Barneforsikring

Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom.