Barneforsikring

Gå til hovedinnhold

Barneforsikring

Antallet barneforsikringer har vokst jevnt de siste årene. Over 644 000 barn er forsikret i 2021, som tilsvarer omtrent halvparten av alle barn i Norge.

Barneforsikring

Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom.

Invaliditetsdekning er viktigst ved barneforsikring

Den største delen av meldte saker under barneforsikring er medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Medisinsk invaliditet er også den delen med størst erstatning, om lag 50% av alle erstatningsbeløp.