Bransjeregnskap og resultater for skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Bransjeregnskap og resultater for skadeforsikring

Utviklingen i resultat, skadeprosent og kostnadsprosent for motorvogn-, brann-kombinert- og reiseforsikring fra 1998 og fram til i dag, samt resultater og nøkkeltall i skadeforsikring fra 1994 til i dag.

Prinsipper og avgrensninger

Bransjeregnskapet er laget enkelt slik at det skal være lett å forstå. Det er gjennomført på et aggregert nivå. Likevel er innholdet slik at det skal gi et realistisk bilde av situasjonen.