Yrkesskade

Gå til hovedinnhold

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

For mer om yrkesskadeforsikring les gjerne DAYSY rapporten. Opplysningene i DAYSY vil kunne gi god innsikt om forholdene rundt yrkesulykker og yrkessykdommer.