Om statistikken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om statistikken

Skadeforsikring gjelder landbasert virksomhet for kunder i Norge. Maritim sektor og luftfart er unntatt.

Datagrunnlaget er fra Finans Norges medlemsselskaper som dekker det alt vesentlige av markedet.