Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

De totale forsikringsforpliktelsene for aktive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor var pr. 31.12.2019 på 65 milliarder kroner. I tillegg var fripoliseforpliktelsene på 335 milliarder kroner, hvorav om lag 17 milliarder kroner var knyttet til fripoliser med investeringsvalg.

Figuren under viser utviklingen av forpliktelser knyttet til aktive ytelsesordninger og fripoliser de siste årene.

Fripoliseforpliktelsenes andel av de totale forsikringsforpliktelsene i privat kollektiv pensjonutgjør nå 47 prosent, mot 52 prosent i 2018. Figuren under viser hvordan denne utviklingen har vært de siste årene.

Det var ved utgangen av 2019 om lag 77 000 forsikrede i ytelsesbaserte ordninger, hvorav 71 500 er medlem i ordninger med aktiv opptjening av alderspensjonsrettigheter.