Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

De totale forsikringsforpliktelsene for aktive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor var pr. 31.12.2020 på 57 milliarder kroner. I tillegg var fripoliseforpliktelsene på 345 milliarder kroner, hvorav om lag 19 milliarder kroner var knyttet til fripoliser med investeringsvalg.

Figuren under viser utviklingen av forpliktelser knyttet til aktive ytelsesordninger og fripoliser de siste årene.

Fripoliseforpliktelsenes andel av de totale forsikringsforpliktelsene i privat kollektiv pensjonutgjør nå 45 prosent, mot 47 prosent i 2019. Figuren under viser hvordan denne utviklingen har vært de siste årene.

Det var ved utgangen av 2020 om lag 67 000 forsikrede i ytelsesbaserte ordninger, hvorav om lag 37 000 er medlem i ordninger med aktiv opptjening av alderspensjonsrettigheter.