Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon - ytelsesordninger

De totale forsikringsforpliktelsene for aktive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor var pr. 31.12.2021 på 54 milliarder kroner. I tillegg var fripoliseforpliktelsene på 357 milliarder kroner, hvorav om lag 21 milliarder kroner var knyttet til fripoliser med investeringsvalg.

Figuren under viser utviklingen av forpliktelser knyttet til aktive ytelsesordninger og fripoliser de siste årene.

Fripoliseforpliktelsenes andel av de totale forsikringsforpliktelsene i privat kollektiv pensjonutgjør nå 424prosent, mot 45 prosent i 2020 og 47 prosent i 2019. Figuren under viser hvordan denne utviklingen har vært de siste årene.

Det var ved utgangen av 2021 om lag 54 800 forsikrede i ytelsesbaserte ordninger, hvorav om lag 24 400 er medlem i ordninger med aktiv opptjening av alderspensjonsrettigheter. Figuren under viser hvordan dette har utviklet seg fra 2011.