Premieinnbetalinger

Gå til hovedinnhold

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2020 i overkant av 104 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang i premieinnbetaling på 5 prosent siste år.

Økningen i innbetalt premie relateres særlig til innskuddsbasert privat tjenestepensjon samt individuell pensjonssparing.

 I figuren under vises innbetalt premie fordelt på ulike produkttyper de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i markedsandeler de siste årene basert på brutto forfalt premie for selskapene som selger livprodukter. De seks største selskapene sto for om lag 86 % av totalt innbetalt premie.

Figurene under viser selskapenes markedsandeler basert på innbetalt premie for livsforsikrings- og pensjonsordninger siste år.