Kommunal tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2020 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 625 milliarder kroner. Dette er en økning på 6 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2020 på 38,5 milliarder kroner, en nedgang på 16 prosent fra 2020. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 1 941 ved utgangen av 2020. Ordningene omfatter 524 149 hovedforsikrede, mens antallet med oppsatte rettigheter nå er på ca. 288 800 personer. Ved utgangen av 2020 var det 367 400 pensjoner under utbetaling fra kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 4 prosent fra året før.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene i 2020.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.