Kommunal tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2019 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 589 milliarder kroner. Dette er en økning på 7 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2019 på 45,6 milliarder kroner, en økning på 4 prosent fra 2018. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 2 559 ved utgangen av 2019. Ordningene omfatter 507 300 hovedforsikrede, mens antallet med oppsatte rettigheter nå er på ca. 283 700 personer. Ved utgangen av 2019 var det 352 000 pensjoner under utbetaling fra kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 5 prosent fra året før.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene i 2019.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.