Kommunal tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2021 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 690 milliarder kroner. Dette er en økning på 11 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2021 på 58,5 milliarder kroner, en økning på 52 prosent fra 2020. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 1 983 ved utgangen av 2021. Ordningene omfatter 532 787 hovedforsikrede, mens antallet med oppsatte rettigheter nå er på ca. 309 000 personer. Ved utgangen av 2021 var det om lag 385 700 pensjoner under utbetaling fra kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 5 prosent fra året før.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene i 2021.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.