Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var 74 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Dette er en økning på 16 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste årene.

Den innbetalte premien for kapitalforsikringene var på 15 milliarder kroner i 2019. Figuren under viser hvordan premieutviklingen de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i utbetaling av dødsfalls- og uførekapital de siste årene.