Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var på 96 milliarder kroner ved utgangen av 2021, mot 80 milliarder kroner året før. Dette er en økning på 20 prosent siste året.

Den innbetalte premien for kapitalforsikringene var på 20 milliarder kroner i 2021, en økning på 31 prosent sammenlignet med 2020. Økningen er hovedsaklig knyttet til individuell kapitalforsikring med investeringsvalg. Figuren under viser premieutviklingen de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i utbetaling av dødsfalls- og uførekapital de siste årene.