Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var 80 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Dette er en økning på 9 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste årene.

Den innbetalte premien for kapitalforsikringene var på 15 milliarder kroner i 2020. Figuren under viser premieutviklingen de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i utbetaling av dødsfalls- og uførekapital de siste årene.