Gruppelivsforsikring

Gå til hovedinnhold

Gruppelivsforsikring

Den samlede innbetalte premien knyttet til gruppelivsforsikringer var ved utgangen av 2019 på 4,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 3 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall gruppelivsforsikringer siden 2011.

De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger.

Erstatningsutbetalingene knyttet til dødsfallskapital var i 2019 på 2,7 milliarder kroner, mens det ble utbetalt i underkant av 1,2 milliard kroner i uførekapital. Figuren under viser utviklingen i utbetaling fra dødafallskapital og uførekapital  de siste årene.