Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 819 milliarder kroner ved utgangen av 2020 mot 1 698 milliarder kroner året før. 

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 203 milliarder kroner i 2020 mot 1 157 milliarder kroner i 2019 og 1 080 milliarder kroner i 2018. I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen siste tre år. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 460 milliarder i 2020. TiI sammenligning var denne i 2019 på 392 milliarder kroner og i 2018 på 312 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg de siste tre årene.