Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 2 002 milliarder kroner ved utgangen av 2021 mot 1 819 milliarder kroner året før. 

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 280 milliarder kroner i 2021 mot 1 203 milliarder kroner i 2020 og 1 157 milliarder kroner i 2019. I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen siste tre år. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 557 milliarder i 2021. TiI sammenligning var denne i 2020 på 460 milliarder kroner og i 2019 på 392 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg de siste tre årene.