Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 698 milliarder kroner ved utgangen av 2019 mot 1 534 på samme tidspunkt året før. Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2017 på 1 482 milliarder kroner og i 2016 på 1 364 milliarder kroner.

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 157 milliarder kroner i 2019 mot 1 080 milliarder kroner i 2018. I 2017 utgjorde kollektivporteføljen 1 059 milliarder kroner.  I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen siste tre år. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 393 milliarder i 2019. I 2018 var denne 312 milliarder kroner og i 2017 på 290 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg de siste tre årene.