Forsikringsforpliktelser

Gå til hovedinnhold

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 716 milliarder kroner pr. 31.12.2021. Dette er en økning på 11 prosent fra året før.

Produkter uten investeringsvalg utgjør 68 prosent av de totale forpliktelsene, mot 70 prosent i 2020 og 73 prosent i 2019. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg.

Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper. I figuren under vises utviklingen i forsikringsforpliktelser de siste fem årene.