Forsikringsforpliktelser

Gå til hovedinnhold

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 443 milliarder kroner pr. 31.12.2019. Dette er en økning på 9 prosent fra året før.

Produkter uten investeringsvalg utgjør 73 prosent av de totale forpliktelsene, mot 77 prosent året før. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg.

Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper. I figuren under vises utviklingen i forsikringsforpliktelser de siste fem årene.