Statistikk og nøkkeltall

Gå til hovedinnhold

Statistikk og nøkkeltall

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2021. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2021.

Datagrunnlag

Alle data er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskapene de senere år.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data.