Premieinnbetalinger

Gå til hovedinnhold

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2018 i overkant av 100 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økt premieinnbetaling på 8 prosent siste år.

Økningen i innbetalt premie relateres særlig til innskuddsbasert privat tjenestepensjon samt individuell pensjonssparing. Figuren under viser utviklingen i premien de siste årene.

 I figuren under vises innbetalt premie fordelt på ulike produkttyper de siste årene.

Figuren under viser utviklingen i markedsandeler de siste 10 årene basert på brutto forfalt premie for selskapene som selger livprodukter. De seks største selskapene sto for om lag 89 % av totalt innbetalt premie.

Figurene under viser selskapenes markedsandeler basert på innbetalt premie for livsforsikrings- og pensjonsordninger siste år.