Kommunal kollektiv pensjon

Gå til hovedinnhold

Kommunal kollektiv pensjon

Ved utgangen av 2018 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 552 milliarder kroner. Dette er en økning på 6 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2018 på 44 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra 2017. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 2 578 ved utgangen av 2018. Ordningene omfatter 501 000 hovedforsikrede. Antallet med oppsatte rettigheter i en kommunal tjenestepensjonsordning er nå på ca. 278 000 personer. Ved utgangen av 2018 var det 335 000 pensjoner under utbetaling fra kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 5 prosent fra året før.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene i 2018.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.