Individuell pensjon

Gå til hovedinnhold

Individuell pensjon

Det ble innbetalt 2,9 milliarder kroner til individuelle pensjonsordninger i 2018, en økning på 1 prosent sammenlignet med 2017. Av dette utgjorde innbetaling til den nye IPS-ordningen via livselskapene 1 milliard kroner.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til IPS de senere årene. Med IPS 2008 menes ordninger etablert i henhold til IPS-regelverket fra 2008, mens det med IPS menes ordninger etter regelverket fra november 2017.

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer var ved utgangen av 2018 på 67 milliarder kroner, mot 70 milliarder kroner året før. Fordelingen av forsikringsforpliktelsene mellom livrenter, IPA og IPS i 2017 vises i figuren under.

 

Pr 31.12.2018 var det i underkant av 802 000 individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. Utviklingen i antall forsikringer for de enkelte produktene de siste årene vises i figuren under.

 I 2018 var samlet erstatningsbeløp for individuell pensjon 6 milliarder kroner, hvorav utbetalinger knyttet alders- og etterlattepensjon utgjorde 89 prosent. 

Figuren under viser utviklingen i antall individuelle pensjonsutbetalinger innenfor uføre-, alders- og etterlattepensjon de siste årene.