Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var 64 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette er en nedgang på 3 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste årene.

I figuren  under vises antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet.

Innbetalt premie for kapitalforsikringene var 11,7 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 12 prosent sammenlignet med året før. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie for individuelle kapitalforsikringer siste tre år.