Gruppelivsforsikring

Gå til hovedinnhold

Gruppelivsforsikring

Den samlede innbetalte premien knyttet til gruppelivsforsikringer var ved utgangen av 2018 på 4,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 10 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall gruppelivsforsikringer siden 2011.

De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger.

Erstatningsutbetalingene knyttet til dødsfallskapital var i 2018 på 2,5 milliarder kroner, mens det ble utbetalt 1 milliard kroner i uførekapital. Figuren under viser utviklingen i utbetaling fra dødafallskapital og uførekapital  de siste årene.