Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 534 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2017 på 1 482 milliarder kroner og i 2016 på 1 364 milliarder kroner.

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 080 milliarder kroner i 2018 mot 1 059 milliarder kroner i 2017. I 2016 utgjorde kollektivporteføljen 1 008 milliarder kroner.  I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen siste to år. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 312 milliarder i 2018. I 2017 var denne 290 milliarder kroner og i 2016 232 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg fra 2017 til 2018.