Forsikringsforpliktelser

Gå til hovedinnhold

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 319 milliarder kroner pr. 31.12.2018. Dette er en økning på 4 prosent fra året før.

Produkter uten investeringsvalg utgjør ca. 77 prosent av de totale forpliktelsene. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg.

Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper. I figuren under vises utviklingen i forsikringsforpliktelser de siste fem årene.