Utbetalinger

Gå til hovedinnhold

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 8 prosent fra 2017 til 2018. Dette innebærer en økning på 4,3 milliarder kroner i totale utbetalinger.

Årlige pensjonsutbetalinger utgjør 78 prosent av de totale utbetalingene i 2018. De årlige pensjonsutbetalingene har økt med 2,4 milliarder kroner fra 2017 til 2018, mens utbetaling av engangserstatninger har økt fra 11,5 milliarder kroner i 2017 til 13,4 milliarder kroner i 2018. Figuren under viser utviklingen i utbetalinger de siste tre årene.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste tre årene.