Statistikk og nøkkeltall

Gå til hovedinnhold

Statistikk og nøkkeltall

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2018. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2018.

Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Eldre mennesker sitter på en benk og ser utover havet. Foto.

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 248 milliarder kroner i oppsparte midler i innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikk fra Finans Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden i 2017, men nær en dobling på...