Nytegnet premie

Gå til hovedinnhold

Nytegnet premie

Samlet nytegnet premie var i 2016 omtrent 9,9 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 9 prosent fra 2015. For 2015 var nytegnet premie 11 milliarder kroner og 9,3 mrd kroner i 2014. 

I figuren under vises utviklingen i nytegnet premie de siste tre årene. 

Nytegnet premie. Graf.

I figuren under vises hvordan nytegnet premie er fordelt mellom de ulike produkttypene de siste tre årene.

Nytegnet premie fordelt på produkttyper. Foto.

Neste artikkel: Forvaltningskapital

Definisjon

Nytegnet premie er registrert totalpremie på årsbasis og gjelder:

  • helt nye forsikringskontrakter i selskapet (ikke tilflytting)
  • endringer i registrert totalpremie på årsbasis for eksisterende kontrakter, når endringen skyldes kontraktsmessige forandringer som innebærer reell nytegning, eller at nye grupper forsikrede kommer med
  • at nye medlemmer meldes inn i gruppelivsordninger og kollektive pensjonsordninger med frivillig tilslutning