Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er 59 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 5,9 milliarder fra året før. 

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste fem årene. 

Individuelle kapitalforsikringer. Graf.

I figuren  under vises antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet.

Kapitalforsikringer. Graf.

Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 14,1 milliarder kroner i 2016, mot 15,3 milliarder kroner året før. For de tre siste årene gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapitalforsikringer.

  2014 2015 2016
Dødsfallskapital 820 857 1 177 362 982 811
Uførekapital 616 914 635 236 655 892

Neste artikkel: Gruppelivsforsikring

Definisjon

En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan bestå av en ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing.