Gruppelivsforsikring

Gå til hovedinnhold

Gruppelivsforsikring

Figuren under viser utviklingen i antall gruppelivsforsikringer de siste fem årene. 

Gruppelivsforsikrede. Graf.

De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger. 

Gruppelivsforsikrede. Graf.

For gruppelivsforsikringene var brutto forfalt premie i 2016 på 3,8 mrd, en reduksjon på 2 prosent fra året før. Erstatningsutbetalingene knyttet til dødsfallskapital var i 2016 på 2,2 mrd kroner, mens det ble utbetalt 746 millioner kroner i uførekapital.

For de tre siste år gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapital- og gruppelivsforsikringer, beløp i 1000 kr.

  2014 2015 2016
Dødsfallskapital 2 127 050 2 048 469 2 190 721
Uførekapital 660 756 712 934 746 419

Neste artikkel: Individuell pensjonsforsikring

Definisjon

En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp.