Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital for livs- og pensjonsforsikringer utgjorde 1 364 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2015 på 1 283 milliarder kroner og for 2014 på 1 202 milliarder kroner.

Kollektiv

Til forvaltning i kollektivporteføljen, jf. forsikringsvirksomhetsloven, hadde selskapene 1 008 milliarder kroner i 2016, en økning fra 971 mrd i 2015. I 2014 utgjorde kollektivporteføljen 940 milliarder kroner. 

I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen. Prosentvis fordeling for perioden 2014 - 2016. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Forvaltningskapital i kollektivporteføljen. Graf.

Investeringsvalg

Investeringsvalgporteføljen, jf. forsikringsvirksomhetsloven, var 232 mrd i 2016. I 2014 var denne 161 mrd kroner og i 2015 194 mrd kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg i perioden 2014 – 2016. 

Forvaltningskapital i investeringsporteføljen. Graf.

Neste artikkel: Erstatningsutbetalinger